Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Strategisk næringsplan

Av: Karine Engebretsen | Publisert: 01.06.2015 10:26:09
Strategisk næringsplan.JPG
 
 
 
Strategisk næringsplan er grunnlaget for kommunens næringsutviklingsarbeide.
 
 
 
Menyen til venstre viser utdrag fra Strategisk næringsplan delt inn i tema slik at du enklere kan finne fram til det området du er interessert i.

 
 
 
Halden kommunes hovedmål i Strategisk Næringsplan

Halden kommune skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser
og bidra til nyetableringer.

Arbeidsplasser og bosetting i kommunen er grunnlaget for økonomisk aktivitet og utvikling.
For å oppnå hovedmålet, vil Halden kommune jobbe med tiltakene under og følge opp disse i
kommunens langtidsplaner og årsbudsjett.
 
Være et godt og tydelig vertskap for
næringslivet

Halden kommune skal være tilstede på arenaer som er viktige for næringslivet, og være i løpende dialog med de største bedriftene i byen.
  • Næringsavdelingen skal være et naturlig kontaktpunkt som gir en oversikt
    over kommunale tjenester, bidrar til å opprette kontakt med relevante personer
    og veilede i søknad på offentlige midler. Næringsavdelingen skal være lett
    tilgjengelig og synlig
  • Næringsavdelingen skal holde seg oppdatert om byens næringsliv og søke å være i forkant av deres behov.

Halden kommune
– den etableringsvennlige kommunen

Halden kommune har èn kontaktperson som informerer, bistår og tilrettelegger for
næringsliv som ønsker å etablere seg i Halden.
  • Kommunen skal tilby private eller kommunale næringstomter, boligtomter og kontorfellesskap
  • Kommunen skal aktivt bidra til å ta godt i mot og integrere tilflyttere til kommunen.


Videreføre støtte til NCE (Norwegian Centre of Expertise) og være en spennende og krevende bidragsyter

Halden kommune viderefører støtten slik at NCE kan fortsette å omsette teknologi
innen energi og IT til nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
Kommunen forutsetter at NCE lager møteplasser for næringsklyngen og kommunen, hvor ideer
fra forskning og utvikling kan kommersialiseres, at NCE aktivt bidrar til positiv markedsføring av byen, og at NCE bidrar til å øke utdanningsnivået i byen med bl.a. samarbeid om kompetanseutvikling med HiØ, kommunen og Halden vgs om nye IT studier.


Halden Kommune skal være den mest innovative kommunen i Norge

Halden kommune vil jobbe aktivt med tiltakene ovenfor og innlemme dette i kommunens langtidsplaner og budsjett. Målrettet innsats skal gjøre Halden til Norges mest innovative kommune sett i forhold til antall innbyggere.

Sist oppdatert: 11.06.2015 14:42:26
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut