Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator

Frivilligkoordinatorens rolle i kommunens organisasjon er av administrativ karakter. Han skal være en støttespiller for den etablerte frivilligheten i kommunen. Legge til rette for gode samarbeidsarenaer og styrke mulighetene for at det frivillige arbeidet kan vokse.

Fokusområder:

  • Fritidskortet
  • Bynært friluftsliv
  • Frivillighetsplan (2022)
  • Tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir)
Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Frivillighetskoordinator
E-post
Telefon 977 98 095