Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur

Et aktivt produserende og formidlende kulturliv har egenverdi og skaper en levende og attraktiv by. 

Ambisjonen med denne planen er å gi en retning for den videre kultursatsningen i Halden. Dette skal bidra til å skape større grad av forutsigbarhet for både kulturarbeidere, kulturtilbydere og kulturkonsumenter.

Halden kommunes kommunedelplan kultur (kulturplan) gjelder fra 2015.

Kommunedelplan kultur (PDF, 26 MB)