Ledige barnehageplasser

Viktig om søknader til barnehage og SFO

Fra 1. januar 2023 går Halden kommune over til et nytt søknadssystem for deg som skal søke om barnehageplass. Det nye systemet heter Visma flyt Foresattportal og det vil erstatte IST Barnehageportalen som vi har brukt til nå. Endringen skyldes at Halden kommune ønsker et mer helhetlig kommunikasjonssystem for alle brukere av tjenesten – både foresatte og kommunens administrasjon. Med Visma flyt Foresattportal vil dere som foresatte kunne benytte dere av samme kommunikasjonssystem gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage og ut grunnskolen. 

Dette må du gjøre:

  • Har plass i dag: Dere som allerede har barnehage- eller SFO-plass, trenger ikke å gjøre noe for å beholde plassen.
  • Står på venteliste: Dere som har barn på venteliste for barnehageplass, må søke på nytt for å beholde plassen på ventelisten. Søke på nytt krever sikker innlogging/ID-portal.
  • OBS! Ny barnehageportal åpner 1.desember 2022
    Klikk her for å søke på nytt fra 1.12

Ved spørsmål kontakt: Wenche Tysse-Hostad, telefon 976 71 911

Ledige barnehageplasser

Hovedopptak for søknad om barnehageplass har frist 1.mars. Det er likevel mulig å få plass i løpet av året. 

Søk barnehageplass

OBS! Ny barnehageportal fra 1.desember 2022

Ledige plasser

Her kan du se hvilke barnehager som har ledig kapasitet. Noen av de har kun ledige plasser fra høsten 2022.