Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Undervisning, oppvekst og kultur

Kommunalsjef har det overordnede ansvaret for drift av kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur.
Dette innebærer drift av samtlige grunnskoler, barnehager, voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste, Familiens hus (helsesøstertjeneste og barnevern) og kultur.
Kommunalsjef har ansvar for strategisk planlegging, er kontaktpunkt for politisk nivå, informasjonskanal fra rådmannen til driftsområdene, informasjonskanal fra offentlige instanser til driftsstedene, og rådgiver for driftsenhetene.
 
Ansatt​ Telefonnummer​
Kommunalsjef undervisning og oppvekst Else-Grethe Mathisen,
else-grethe.mathisen@halden.kommune.no
​tlf. 69 17 47 95
​Koordinator barnehage Kirsten Mellingseter,
kirsten.mellingseter@halden.kommune.no
tlf. 69 17 45 31
Rådgiver Lill Stende,
lill.stende@halden.kommune.no
tlf. 69 17 49 29
 
 
Læring og utvikling - politisk plattform vedtatt i Hovedutvalget 10.okt.12.
Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 2012 – 2020 beskriver gjeldende læringssyn, samt mål og strategier for de vedtatte fokusområdene som skal gi økt læringsutbytte i hele utdanningsløpet – fra barnehage til ungdomsskole.
 
 
Kvalitetsutvikling av barnehager og skoler.
Helhet og sammenheng. Plan for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune 2010 – 2014 konkretiserer det helhetlige arbeidet i barnehager og skoler som det er lagt føringer for i den politiske plattformen.
Kvalitetsbegrepet er definert. Forpliktende tiltak og felles verktøy som skal benyttes i samtlige barnehager og skoler er beskrevet.
 
 
Et grunnleggende prinsipp i overordnet planverk for barnehager og skoler i Halden, er helhet og sammenheng i utdanningsløpet.
 
Plan for overgangen fra barnehage til skole for barn i Halden kommune inneholder rutiner og tiltak som alle barnehager (private og kommunale) og barneskoler i Halden har forpliktet seg til å følge.
 
 
Plan for arbeid med flerspråklige barn i Halden kommune inneholder rutiner og tiltak som alle barnehager (private og kommunale) og barneskoler i Halden har forpliktet seg til å følge. Den inneholder i tillegg en veileder for arbeidet og rutiner for overgangen barnehage/skole
 
 
 
Med bakgrunn i opplæringsloven § 2-9 vedtok Halden kommune i 2008 Forskrift om felles ordensreglement for skoler i Halden. Reglementet er revidert våren 2013.
Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak (sanksjoner) som skal iverksettes når elever bryter reglementet, og regler for framgangsmåten i behandlingen av slike saker.
Det felles ordensreglementet er førende for lokale reglementer ved den enkelte  skole.
 
Sist oppdatert: 20.05.2016 13:00:28
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          |