Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Grunnskole

Tistedal skole
Halden kommune har 10 barneskoler som gir skoletilbud fra 1. til 7.klasse og 3 ungdomsskoler som gir skoletilbud fra 8. til 10.klasse.

Nærmere opplysninger om de enkelte skole, finnes under enheter og ansatte.

Skoleruta (Skolens fri- og feriedager)

Skolenes opptaksområde gjeldende f.o.m. 12.08.14:

Det er ikke fritt skolevalg i Halden. Foresatte kan søke om skolestart ved en annen skole enn det opptaksområdene har trukket opp. Se Opplæringslovens § 8-1.

Retningslinjer og prinsipper ved søknad om oppstart på\bytte til annen skole enn nærskolen

Se kart over skolegrensene i Halden:

Opptaksområde for skolene i sentrum - nye fra 01.08.10.pdfOpptaksområde for skolene i sentrum - nye fra 01.08.10.pdf

Opptaksområde for Halden kommune - nye fra 01.08.10.pdfOpptaksområde for Halden kommune - nye fra 01.08.10.pdf

 
Berg:
Nord  Sarpsborg og Rakkestad.
Øst    Vest for Refne og Remmen nedre, følger Remmenbekken til Odde bro, vest for   
         Lille Edet, Englekor og Bærengen, øst for Haugene, sør for Tolvehaugen.
Sør    Ringdalsfjorden.
Vest   Singlefjorden, Sarpsborg.
 
Folkvang:
Nord   Følger Tista til Porsnes.
Øst     Bondebakken, øst for boligområder ved Iddeveien og Vesleveien, vest for
          Iddeveiens boligområder fra krysset ved Lensmann Knudsens vei (Wiboveien),
          Stumberg, øst for Maistubben.
Sør     Sør for Hov.
Vest    Iddefjorden.
 
Gimle:
Nord   Krysset Midstuveien – Gimleveien, følger Gimleveien, Asakveien, Ulvåsveien
          nordøstover til Asakveien nord for Ryfjellveien.
Øst     Se Tistedal skoles vestgrense.
Sør     Elva Tista fra Porsnes til Skåningsfoss.
Vest    Krysset Oskleiva – Løkkeveien, videre langs Furubokollen mot krysset
          Atomveien - Konvallveien, følger Eklundkollen sør mot krysset Midstuveien -
          Gimleveien.
          Følgende boområder vil ha Gimle skoles opptaksområde:
          Svalsrød, Næridsrød, Tosterød, Bratner, Rånås, deler av Grimsrødhøgda,
           Våkemark, Grimsrød, Stubberud, Atomveien, Eklund, Gimlejordet.
 
Hjortsberg:
Nord   Sør for Tolvehaugen, østover mot Demmagårdene.
Øst     Se Gimle skoles nordgrense.
Sør     Gimleveien over Schultzedalen sør for Lensmannsveien og Kullveien til
          Busterudkleiva.
Vest    Følger Busterudkleiva og Strupeveien, videre nord og øst for Bærengen.
 
 
Låby:
Nord   Nord for Bærengen mot sør for Strupe gård, Strupeveien.
Øst     Vest for Busterudkleiva, sør for Båstadlundveien og Søsterveien.
Sør     Vest for Halden sykehus, følger Kjærlighetsstien, deretter Rødsbakken til Peder
          Ankers gate.
Vest    Se Bergs østgrense.
 
Os:
Nord   Se Hjortsbergs sørgrense.
Øst     Se Gimles vestgrense.
Syd     Se Folkvangs nordgrense.
Vest    Se Bergs østgrense og Låbys grense mot sør.
          Fosseløkkaområdet er lagt til Tistedal.
 
Prestebakke:
Nord    Se Iddevangs grense mot sør.
Øvrige himmelretninger: Sverige.
 
Tistedal:
Nord    Nord for Høyås mot et punkt sør for Medbørød og videre til Aremark.
Øst      Aremark og Sverige.
Sør      Fosseløkkaområdet.
           Tistedalsveien fra Bondebakken. Vider at opptaksområdet går sydover.
           Boområdet som benytter veien fra Liljan til Løkkebergveien, østover og krysser
           Orødveien og tar med Høistadveien og Lille Bjørnstad nord for kraftlinja. Videre
           Områdene Stordal, Hattefjell, Sandtorp, Lilledalgshaugen og Sørli. Opptaks-
           Området mot syd møter Iddevang skoles opptaksområde.
            (Utvidelse fra 01.08.10)
Vest     Vest for Bergheimveien nordover øst for Grimsrød gård og Skjønnerød gård,
            vest for Demmagårdene.
 
Idd:
Nord   Se Gimle og Tistedal skolers grenser mot sør.
Sør     Iddefjorden nord for Folkå, øst for Knekterød, vest for Iddebøen og Lundane, 
          nord for Ellefsrød, sør for Tangen mot Boksjøen.
Øst     Aremark og Boksjøen
Vest    Se Folkvangs østgrense.
  
 
Opptaksområdene for Haldens ungdomsskoler:
Ved overgang mellom barne- og ungdomsskolene blir elevene plassert ved den ungdomsskolen som mottar elever fra de respektive barneskolene i forhold til den bostedsadresse som elevene har på det tidspunktet.
 
Risum:
Risum tar imot elever fra Folkvang, Idd og Prestebakke.
 
Rødsberg:
Tar i mot elever fra Berg og Os.
 
Risum/Rødsberg:
Elevene ved Tistedal skole fordeles mellom Risum og Rødsberg skoler etter de opptaksområdene som gjaldt for Øberg og Asak skole til og med skoleåret 2009 - 2010. Hovedprinsippet for fordeling av elevene mellom de to skolene skal følge nærskoleprinsippet i Opplæringslovens § 8-1 Skolen. (Gjeldende fra 01.01.11)
 
Strupe:
Tar i mot elever fra Gimle, Hjortsberg og Låby. 

 

Sist oppdatert: 25.11.2016 10:17:56
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut

Halden kommune, onsdag, 16 oktober 2013 14:28
Takk for innspill. Nå har vi lagt ut to lenker til kart øverst på siden.

Rino Eriksen, tirsdag, 15 oktober 2013 21:30
Det burde vært ett kart på denne siden

Verktøylinjen er for øyblikket ikke tilgjengelig.