Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Overvann

Med overvann menes nedbør og vann fra is og snøsmelting som renner av på overflaten.
  
Overvann som renner ned i et sluk
I bebygde områder har håndtering av overvann normalt tidligere vært basert på et prinsipp om å lede overvannet raskest mulig bort i lukkede ledningssystemer til nærmeste bekk, elv eller sjø. Økende urbanisering har medført at stadig mer overvann renner av på terrengoverflaten istedenfor å infiltrere i grunnen. Dette kan føre til at avløpssystemene blir tilført mer vann enn de kan ta i mot, noe som resulterer i hyppigere flomsituasjoner og ulemper som følge av dette.
 
I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om lokalt. Ved utbygging/fortetting skal det søkes løsninger som holder tilbake/fordrøyer den økede overflateavrenningen som utbyggingen medfører. Der forholdene ligger til rette for det skal det anlegges åpne overvannssystemer, og eksisterende lukkede overvannssystemer skal vurderes åpnet. Frie vannflater vil gi områder en ny dimensjon til glede for innbyggere, og bidra til biologisk mangfold. Overvannshåndtering må så tidlig som mulig samordnes med arealplanleggingen i kommunen. Utbyggingsområdets naturgrunnlag og topografi bør legges til grunn ved valg av overvannssystem.
 
 
Sist oppdatert: 03.11.2011 11:01:12
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut