Styrevervregister

Styrevervregister

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over enkeltpersoners verv og økonomiske interesser. Hensikten med registeret er å skape åpenhet om hvilke roller politikere, kommunale ledere og ledere i kommunale selskaper har.

Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Styrevervregisteret - Halden kommune