Dialogkonferanse om ny svømmehall

Halden kommune inviterer eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, entreprenører og andre aktuelle samarbeidspartnere til markedsdialog om svømmehall og utvikling av stasjonsområdet i Halden sentrum. Dialogkonferansen omfatter partnerskap i konseptutvikling for ny svømmehall - og åpner for å sikre seg rettigheter til å utvikle deler av planområdet. 

Dato
13. april 2023
Tid
10:00 - 14:00
Sted
"Godshuset" - Jernbanetorget 2, Halden
På illustrasjonen over er fremtidig svømmehall markert med rosa farge. Resterende utbyggingsvolum er angitt med gul farge. Siloanlegget er markert med grønn farge.  - Klikk for stort bildePå illustrasjonen over er fremtidig svømmehall markert med rosa farge. Resterende utbyggingsvolum er angitt med gul farge. Siloanlegget er markert med grønn farge. Halden kommune

 

Halden kommune skal bygge ny svømmehall, og har utarbeidet et basiskonsept for et anlegg som dekker kommunens grunnleggende behov. Kommunen ønsker å videreutvikle konseptet gjennom partnerskap, eksempelvis gjennom mulighet for å erverve rettigheter til utvikling av tomtens resterende utbyggingsvolum - i tilleggsetasjer over svømmehallen og/eller tilgrensende areal.

Illustrasjonen over er kun ment som eksempel, og utbyggingsvolum / bebyggelsesstruktur vil fastsettes i reguleringsplan. Planforslaget utarbeides av kommunen, og eventuelle samarbeidsparter inviteres til deltagelse i planprosessen. Siloanlegget (angitt med grønn farge) vurderes omsatt i markedet med tanke på transformasjon, i regi av Østfoldkorn SA.

Halden kommune inviterer eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere,entreprenører og andre aktuelle samarbeidspartnere til dialogkonferanse; ny svømmehall m/ tilleggsareal. Dialogkonferansen gjennomføres i Halden 13. april. Det er også mulig å melde sin interesse for 1-1 samtaler med Halden kommune - enten i Oslo 21. april eller i Halden 24. april. 

Det er nødvendig med påmelding. Påmeldingsfrist: Onsdag 12. april klokken 12.00

Påmelding her!

Arrangør er Halden kommune - årets vertskapskommune for næringsutvikling 2023.

Arrangør

Halden kommune

Kontakt

Erik Vitanza