Pårørendeskolen høsten 2023

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening.

Dato
10. oktober 2023
Tid
18:00 - 20:30
Sted
Bergheim bo- og aktivitetssenter, Grimsrødhøgda 109, 1791 Tistedal.

Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer.
Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om, eller med en demenssykdom. Det er satt av 5 tirsdager, med enkel servering.

Pris

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering.

Dersom flere fra en familie vil delta, koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem.
Betales ved påmelding til kontonr. 1105 28 38136, eventuelt ved første møte.

Tema de ulike kursdagene

  1. 10.oktober: De ulike demenssykdommene ved Iwona Vegstein
  2. 17.oktober: Aktuelle helse og omsorgstjenester ved Cecilie Hedin. Dagtilbud: ved Anette Woldheim Hansen
  3. 24.oktober: Hvordan oppleves det å være pårørende ved Tone Jørstad. Hvordan ta vare på meg selv ved Anette Woldheim Hansen
  4. 31.oktober: Kommunikasjon med personer med demens ved Peter Bekkhus-Wetterberg
  5. 7.november: Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål ved jurister fra Aldring og helse, film. Presentasjon av Demensforeningen Halden ved Arve Tønnesen. Diagnose og hjelpestønad ved Cecilie Hedin. Oppsummering av kurset og veien videre.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi holder åpent på dagsenteret i underetasjen på Bergheim disse kveldene.

Påmelding

Arrangør

Halden kommune og Halden demensforening

Andre tidspunkt

  1. Tirsdag, 10.10.2023 18:00 - 10.10.2023 20:30
  2. Tirsdag, 17.10.2023 18:00 - 17.10.2023 20:30
  3. Tirsdag, 24.10.2023 18:00 - 24.10.2023 20:30
  4. Tirsdag, 31.10.2023 18:00 - 31.10.2023 20:30
  5. Tirsdag, 07.11.2023 18:00 - 07.11.2023 20:30