Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering / Kontrollutvalget for alkoholsaker

Dato
29. november 2023
Tid
16:00 - 19:00
Sted
Kommune-TV

Her kan du lese alle saksdokumentene til møtet i Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering.

Her kan du lese alle saksdokumentene til møtet i Kontrollutvalget for alkoholsaker.

Arrangør

Halden kommune