Medvirkning: Nye boligområder og fortetting - kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen skal angi hvor man kan bygge og utvikle kommunen i årene framover. Det legges ut nye områder for boliger og næring, samtidig som de bebygde områdene skal fortettes. Dette har vært en av hovedutfordringene i planarbeidet.

Dato
4. mai 2021
Tid
19:30 - 21:00
Sted
Kommune-TV

NB: Tidspunkt for møtestart er endret til klokken 19.30.

Bruk din mulighet til å være med å påvirke arealplanen for Halden kommune. Ved å gi oss dine synspunkter og innspill er du med på å skape gode utviklingsmuligheter for framtiden.

Delta på webinaret og se hvordan du kan bruke fortellingskartet for å lære mer om nye boområder og fortetting i arealplanen.

Medvirkende i dette webinaret:
Espen Søraas, avdeling for samfunnsutvikling
Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling
Kristine Schneede, fagleder byggesak

Nyttige lenker:

Arrangør

Halden kommune