Medvirkning: Utvikling og bruk av LNF-områder i kommuneplanens arealdel

Mesteparten av kommunen er områder med spredt bebyggelse, jord og skog (LNF). Også for disse områdene legger arealplanen til rette for at det kan skje utvikling. Lær mer om dette i dette webinaret. 

Dato
6. mai 2021
Tid
19:30 - 21:00
Sted
Kommune-TV

NB: Tidspunkt for møtestart er endret til klokken 19.30.

Bruk din mulighet til å være med å påvirke arealplanen for Halden kommune. Ved å gi oss dine synspunkter og innspill er du med på å skape gode utviklingsmuligheter for framtiden.

Delta på webinaret og se hvordan du kan bruke fortellingskartet for å lære mer om arealplanen.

Medvirkende i dette webinaret:
Espen Søraas, avdeling for samfunnsutvikling
Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling
Harald Nøding Østvik, fagleder miljø og landbruk
Bernt-Henrik Hansen, enhetsleder plan og miljø

Nyttige lenker:

Arrangør

Halden kommune