Pårørendeskolen for demens

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening. Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Dato
4. november 2021
Tid
18:00 - 21:00
Sted
Vidarsvei 21, 1781 Halden

Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av 5 torsdagskvelder med enkel servering.

Praktisk informasjon

  • Sted: Ynglingen, Halden KFUK/M, Vidars vei 21 (ved Helsehuset Karrestad).
  • Klokkeslett: 18-21 hver kurskveld
  • Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem. Betales ved påmelding til konto nr. 1105 28 38136 eventuelt ved første møte.

Program: 

21. oktober:
De ulike demenssykdommene v/ Iwona Vegstein

28. oktober:
Kommunikasjon og samhandling v/ Kirsti V. Solheim

4. november:
Hvordan ta vare på meg selv som pårørende? v/ Kirsti V. Solheim

11. november:
* Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Tone Aaland Svartveit
* Rettigheter og tjenester for demenssyke v/ Bodil Lorentsen
* Dagtilbud: v/ Anette Woldheim Hansen

18 . november:
* Rollen som pårørende v/ Malin Østli og Tone Jørstad
* Oppsummering av kurset og veien videre.

Påmelding:

Påmelding til: gerd-berit@outlook.com eller cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096, Demenskoordinator Halden kommune og Aremark kommune
Gerd-Berit Odberg mobil: 91703754, Halden demensforening

Informasjon om hendelsen

Pris voksen
250

Arrangør

Halden kommune og Halden demensforening

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 21.10.2021 18:00 - 21.10.2021 21:00
  2. Torsdag, 28.10.2021 18:00 - 28.10.2021 21:00
  3. Torsdag, 04.11.2021 18:00 - 04.11.2021 21:00
  4. Torsdag, 11.11.2021 18:00 - 11.11.2021 21:00
  5. Torsdag, 18.11.2021 18:00 - 18.11.2021 21:00