Helse og mestring inviterer til dialogmøte med interesseorganisasjoner

Det skjer samhandling med interesseorganisasjoner på flere områder i kommunens helseavdelinger, og nå er det ønskelig å få til et møte hvor alle organisasjonene deltar samtidig og sammen med kommunalavdelingens øverste ledelse.

Dato
18. november 2021
Tid
16:00 - 18:00
Sted
Bergheim bo- og aktivitetssenter

Det er et mangfold av organisasjoner og kommunen ønsker å ha god dialog med alle, samt lytte til innspill om hva som er viktig for å skape et godt samfunn for alle under visjonen «sammen om et godt liv».

Intensjonen med møte er å kunne gi et innblikk i den kommunale driften innen helse og mestring, og oppnå en tettere dialog med dere som frivillige interesseorganisasjoner.

Tema for møtet

  • hvordan sikre dialog og samhandling mellom kommunen og interesseorganisasjoner?
  • strategier, veivalg og kommunens satsningsområder inne helse og mestring
  • hvordan er budsjettsituasjonen for 2022?

Vi ønsker innspill fra dere som organisasjon, hvis det er noe dere ønsker å ta opp i møtet.

Innspill ønskes senest 4.november 2021 til anniken.nilsen@halden.kommune.no

Det blir servert litt å drikke og spise fra vårt sentralkjøkken. Vi ber om at deltakerne møter opp i god tid og finner litt mat, drikke og en plass før vi starter kl. 16.00. Dørene åpner kl. 15.30.

Arrangør

Halden kommune