Orange the world: Markering for avskaffelse av vold mot kvinner

Fra 25. november til 10. desember vil Halden rådhus være lyst opp i oransje lys. På denne måten markerer Halden kommune at vi støtter FNs internasjonale kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner.

Tidspunkt
Torsdag 25.11.2021 00:00 - fredag 10.12.2021 23:59
Sted
Rådhuset

UN Women (Brukt med tillatelse)  FNs bærekraftmål nr. 5 Kampanjen kalles «Orange the world» fordi kjente bygg og landemerker verden rundt lyssettes i oransje lys for å gi oppmerksomhet til denne viktige kampanjen.

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden, og derfor har politikerne i Halden besluttet at kommunen skal delta på denne markeringen. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn, skriver FN.no. FN arbeider for at alle jenter og kvinner skal vokse opp i en trygg verden, uten frykt for liv og helse. Det er det denne kampanjen handler om.

 

Likestilling sentralt i FNs bærekraftsmål 

Halden kommune jobber etter FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres, og kvinner og jenter er en del av denne kategorien.

 FNs bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold.

Fakta om vold mot kvinner

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.
  • Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
  • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.
  • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse .
  • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål.

Kilde: FN.no/UN Women

Mer informasjon:

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner (FN.no)

16 days of activism against gender based violence (UNwomen.org)

 

Arrangør

Halden kommune