Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Miljødagen 2022 i Haldenkanalen

Vi oppfordrer skoleklasser, lag og foreninger eller enkeltpersoner å velge seg ut et lite område, som de enten vil rydde, skjøtte eller reparere i Halden, Aremark, Marker kommune og hele Aurskog-Høland.

Dato
24. mai 2022
Tid
8:00 - 20:00
Sted
Haldenkanalen

Miljødagen gjennomføres den 24.mai langs hele vassdraget i alle de fire kommunene.

Se Facebookarrangementet

Meld inn hvor og hva dere planlegger, så kan andre kaste seg med og bidra til opprydningen. Vi ordner med Kanaltjenesten eller renovasjon om bortkjøring og henting. I tillegg sponser vi pizza og brus eller lignende servering for de som er interessert i det.
Gå inn på facebookarrangementet eller send e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no

Det blir trekning av premie for lag, foreninger og enkeltpersoner som deltar og har meldt inn sin opprydning. Alt vi trenger er at dere sender inn bilder av aktivitet, hva man har ryddet og hvordan det ble! 

Eksempler:

  • Rydde forsøpling i sentrum eller langs bekk eller elv
  • Fjerning av fremmedarter fra hage eller natur
  • Skjøtsel ved badeplasser eller turområder

Arrangeres i samarbeid av Regionalpark Haldenkanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og Haldenvassdraget vannområde

Arrangør

Regionalpark Haldenkanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og Haldenvassdraget vannområde