Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Økonomiplan

Karine Engebretsen Endret:06.05.2019 10:52

Økonomi (Foto Pixabay.com - stevepb).jpgKommunestyret vedtar hvert år en ny økonomiplan som skal gjelde for de fire neste budsjettårene.  Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 


Økonomiplanen blir først behandlet i formannskapet – vanligvis i begynnelsen av juni. Formannskapets vedtak legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før det så blir fattet endelig vedtak i kommunestyret.

Økonomiplan 2020-2023

Rådmannens innstilling til økonomiplan for 2020-2023 ble presentert i mai 2019. Plan for denne perioden er ikke vedtatt. 

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 – 2022 består av to dokumenter som begge ble vedtatt i kommunestyrets møte 21. juni 2018, sak PS 2018/67. Dette er de to dokumentene som utgjør Halden kommunes økonomiplan:


Andre forslag

Flere politiske partier fremmet egne forslag til økonomiplan våren 2018. Her kan du se alle forslagene:


 Kontakt

 

Opprettet: 31.03.2017 10:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar