Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Økonomiplan

Karine Engebretsen Endret:12.05.2020 10:42

Økonomi (Foto Pixabay.com - stevepb).jpgKommunestyret vedtar hvert år en ny økonomiplan som skal gjelde for de fire neste budsjettårene.  Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 


Økonomiplanen blir først behandlet i formannskapet – vanligvis i begynnelsen av juni. Formannskapets vedtak legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før det så blir fattet endelig vedtak i kommunestyret.

Økonomiplan 2020-2023

Vedtatt økonomiplan finner du her: https://pub.framsikt.net/2020/halden/bm-2020-økonomiplan_2020-2023/

Formannskapet behandlet forslag til økonomiplan for 2020-2023 i møte 6. juni 2019.  Det ble presentert 6 ulike forslag som du kan se nedenfor.  Forslaget fra samarbeidspartiene (H, SP, KrF og V) ble vedtatt som "innstilling" (anbefaling) til kommunestyret.  Endelig vedtak om økonomiplan for de neste 4 årene kommer i kommunestyrets møte 20. juni.  Planen legges nå ut her for offentlig gjennomsyn:

Innstillingen til kommunestyret:  Økonomiplan 2020-2023 Forslag fra H, SP, KrF og V.pdf

De andre forslagene:

Økonomiplan 2020-2023 Tilleggsforslag fra AP.pdf

Økonomiplan 2020-2023 Tilleggsforslag fra SV.pdf

Økonomiplan 2020-2023 Tilleggsforslag fra Rødt.pdf

Økonomiplan 2020-2023 Tilleggsforslag fra PP og FrP.pdf

Økonomiplan 2020-2023 Tilleggsforslag fra MDG.pdf

 

Rådmannens innstilling til økonomiplan for 2020-2023 ble presentert i mai 2019.

 

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 – 2022 består av to dokumenter som begge ble vedtatt i kommunestyrets møte 21. juni 2018, sak PS 2018/67. Dette er de to dokumentene som utgjør Halden kommunes økonomiplan:

 


Andre forslag

Flere politiske partier fremmet egne forslag til økonomiplan våren 2018. Her kan du se alle forslagene:


 

 Kontakt

 

Opprettet: 31.03.2017 10:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar