Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Planer

Karine Engebretsen Endret:01.07.2020 08:33 Emneord (los) Planer

Planlegging (Foto Pixabay.com).jpg

Halden kommune har mange planer og de er organisert i en bestemt struktur med ulike nivåer. Du finner våre planer sortert på de ulike nivåene i undermenyen. 


Undermenyen ligger til venstre hvis du leser dette på en datamaskin. Den ligger bak symbolet med tre streker plassert over denne teksten, hvis du leser dette på en telefon. 

Dette er hovedelementene i kommunens plansystem:

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Dokumentet «Vi i Halden» er et kunnskapsgrunnlag for planlegging i Halden i perioden 2020-2024. Her finner du aktuell statistikk relatert til FNs 17 bærekraftmål.

Kommunal planstrategi

Halden kommunes planstrategi kan forenklet kalles en plan for kommunens planlegging. Planstrategien skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og skal være et verktøy som viser sammenhengen mellom utfordringer og det planbehovet kommunen har for å løse disse utfordringene.

Kommuneplan

Kommunens overordnede plandokument som består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen skal ha et 12-årig perspektiv.

Kommunedelplaner 

Dette er også et overordnet plandokument, men det gjelder enten for et mindre geografisk område eller et avgrenset tematisk område eller virksomhetsområder. 

Temaplaner og fagplaner

Dette er en plan for et avgrenset tematisk område. 

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering.

Halden kommunes plansystem er preget av relativt få kommunedelplaner, men en stor andel tema- / fagplaner på ulike områder. Disse er også en del av det strategiske grunnlaget som danner utgangspunkt for handlingsdelen i økonomiplan og årsbudsjett. 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar