Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hvorfor klima- og energiplanlegging?

Karine Engebretsen Endret:03.07.2018 09:07

​Utslippene av klimagasser har aldri vært høyere. FNs klimapanel (IPCC) har konkludert med at det er ekstremt sannsynlig at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til temperaturøkningen vi har sett i siste halvdel av 1900-tallet. Andre endringer i klimasystemet er ifølge FNs klimapanel:


• Endrede nedbørsmønstre
• Smeltende snø og is som påvirker vannkvalitet og vanntilgang
• Permafrost som tiner
• Havet som har blitt varmere og surere samtidig som havnivået stiger
• Flere episoder med ekstremvær

Endringene i klimaet påvirker økosystem, økonomi og helse, og i tiårene som kommer vil konsekvensene trolig bli stadig større. I Norge er det allerede observert flere endringer i naturen som skyldes klimaendringer.

Lov om klimamål trådte i kraft 1.1.2018. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstillingen til et lavutslippssamfunn i 2050. Dersom vi skal klare denne omstillingen i Norge, må kommunene ta sin del av ansvaret. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for klima og energi skal Halden kommune utforme lokale løsninger for å oppfylle Norges forpliktelser i Parisavtalen, som går ut på å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader i perioden 1850-2100, samt nasjonale og regionale mål. Planen skal også, så langt det er mulig, dokumentere effekten av strategier og tiltak.


Haldens utslipp 2009-2016.

Miljødirektoratet, KS og SSB har utarbeidet kommunefordelt statistikk over klimagassutslipp fordelt på sektor og type klimagass. Nøkkelinformasjonen til Halden kommune vises nedenfor. Hele statistikken kan ses på miljøstatus.no.

Klima.png Nøkkelinformasjon om klimagassutslipp i Halden kommune 2009-2016. http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner

Opprettet: 03.07.2018 07:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar