Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rullering av kommunedelplan for klima og energi

Karine Engebretsen Endret:12.12.2018 09:27

Halden har en klima- og energiplan som ble vedtatt i 2010. Denne gjelder inntil ny plan vedtas. Kommunal planstrategi 2016-2019 legger opp til at kommunedelplanen for klima og energi skal rulleres i inneværende planperiode. Det er avdeling for Miljø og landbruk som er ansvarlig for utarbeidelse av denne kommunedelplanen.


Arbeidet med å rullere planen har startet i 2018, og det er et mål at endelig plan skal ferdigstilles høsten 2019. Forslag til planprogram ble lagt ut på høring etter formannskapets vedtak 30. august 2018. Til høringsfristen var det kommet inn åtte høringsuttalelser. Basert på uttalelsene, ble justert planprogram behandlet i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø 13. november (PS 2018/76), Formannskapet 29. november (PS 2018/100) og Kommunestyret 6. desember 2018 (PS 2018/120).


Les saksframlegg og vedtak her

Saksframlegg og vedtak klima og energi kommunedelplan.pdf

Planprogram kommunedelplan for klima og energi 2019-2030.pdf


Veien videre

Vi er nå inne i hovedfasen av planarbeidet med kunnskapsinnhenting og medvirkningsprosesser. Videre har arbeidet følgende framdriftsplan:
• Plandokument og handlingsplan utarbeides fram mot sommeren 2019.
• Høring av planforslag sommer/høst 2019
• Vedtak av ny plan høst 2019


Innspill

Dersom du har innspill til planarbeidet vil vi gjerne høre det. Send en epost til klima@halden.kommune.no, eller brev til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.

*****************************************************************

 

Link til kunngjøringen.

 

Opprettet: 03.07.2018 07:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar