Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rullering av kommunedelplan for klima og energi

Karine Engebretsen Endret:27.09.2018 12:38

Halden har en klima- og energiplan som ble vedtatt i 2010. Denne gjelder inntil ny plan vedtas. Kommunal planstrategi 2016-2019 legger opp til at kommunedelplanen for klima og energi skal rulleres i inneværende planperiode. Det er avdeling for Miljø og landbruk som er ansvarlig for utarbeidelse av denne kommunedelplanen.

Arbeidet med å rullere planen har startet i 2018, og det er et mål at endelig plan skal ferdigstilles høsten 2019. Forslag til planprogram ble i formannskapets møte 30. august 2018 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13. Samtidig ble det også varslet oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 11-12.

Forslaget til planprogram er tilgjengelig i papirformat på Halden bibliotek og Servicesenteret (Halden rådhus, Storgata 8). Elektronisk versjon finnes nedenfor.

Link til kunngjøringen.
Planprogram kommunedelplan for klima og energi 2019 2030 høringsversjon.pdf

 

Innspill

Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet, organisering av arbeidet, temaer som skal drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Frist for innspill er 15. oktober.

Merknader og spørsmål til planprogrammet sendes Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no. Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommunedelplan for klima og energi».

Opprettet: 03.07.2018 07:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar