Tittel: Rullering av kommunedelplan for klima og energi
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/Kommunedelplan_for_klima_og_energi/Sider/Rullering-av-kommunedelplan-for-klima-og-energi.aspx
Rullering av kommunedelplan for klima og energi

Rullering av kommunedelplan for klima og energi

Karine Engebretsen Endret:20.12.2019 08:30

Halden har en klima- og energiplan som ble vedtatt i 2010. Denne gjelder inntil ny plan vedtas. Kommunal planstrategi 2016-2019 legger opp til at kommunedelplanen for klima og energi skal rulleres i inneværende planperiode. Det er avdeling for Miljø og landbruk som er ansvarlig for utarbeidelse av denne kommunedelplanen.

Ny kommunedelplan for klima og energi er nå ute på høring. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene og få en raskere omlegging til fornybar energi. 

Følgende hovedmål er foreslått for Halden:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Halden være redusert med minst 60 prosent sammenlignet med 2016. Innen 2023 skal utslippene være redusert med 30 %.
  • Halden skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 gjennom kraftig å redusere utslippene og øke opptakene av CO2.
  • Halden skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.
  • Innen 2050 skal all energibruk i Halden være fossilfri eller avfallsbasert. 


Les saksframlegg og vedtak her


Link til høringsutkast klima- og energiplan 

Utkast til kommunedelplan for klima og energi (høringsversjon).pdf


Innspill

Dersom du har innspill til planutkastet eller til klima- og energitiltak, vil vi gjerne høre det. Send en epost til postmottak@halden.kommune.no, eller brev til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.
Merk innspillet med «Høring klimaplan sak 2018/3014».Link til kunngjøring31.08.2018.

 

Opprettet: 03.07.2018 07:30
Du er her: Hjem > Planer > Kommunedelplaner > Kommunedelplan for klima og energi > Rullering av kommunedelplan for klima og energi