Tittel: Kommunedelplan Oppvekst 2019-2030
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/Sider/OPPVEKSTPLAN-2019-2030.aspx
Kommunedelplan Oppvekst 2019-2030

Kommunedelplan Oppvekst 2019-2030

Karine Engebretsen Endret:08.02.2019 12:35 Emneord (los) Planer

Beskrivelse:

Kommunalavdelingen Undervisning, oppvekst og kultur har flere fag- og temaplaner. Det er behov for å samordne de ulike fagdokumentene i en overordnet oppvekstplan. Planen skal omhandle hele oppvekst- og utdanningsløpet. Oppvekstplanen skal synliggjøre hvordan kommunen kan utvikle og forbedre sine tjenester for barn, unge og deres familier

Tidsplan:

September/oktober 2018: Høring av plandokumentet
November/desember/januar 2018/2019: Plandokumentet behandles i ulike politiske utvalg (HUO, FO, KS)      

Kontaktperson for spørsmål/innspill om planarbeidet:

Oppvekstansvarlig Thea Dahlqvist, mail: thea.dahlqvist@halden.kommune.no, tlf: 96944216

Opprettet: 28.08.2018 10:28
Du er her: Hjem > Planer > Kommunedelplaner > Kommunedelplan Oppvekst 2019-2030