Tittel: Kulturplan 2015 -2019
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/kulturplan/Sider/side.aspx
Kulturplan 2015 -2019

Kulturplan 2015 -2019

Martin Vik Endret:13.03.2018 11:21 Emneord (los) Bibliotek, Brygga kultursal, Rockehuset, Domino, Planer, Kultur og fritid, Fritidsklubber
04-Fredrikshalds-teater-(3-of-5).gif

Kulturlivet er grunnlaget for sivilisasjon og dannelse, demokrati og fellesskap.
Samfunnsutviklingen med økt globalisering, digitalisering og mangfold, gjør at vi mer enn
noen gang trenger levende og inkluderende lokalsamfunn. Kultur er limet som binder
mennesker sammen og bidrar til kunnskapsheving og mestring. Gjennom kultur skapes
identitet og tilhørighet gjennom kjennskap til felles fortid og forventninger til framtid.
Tilgangen til kunst og kultur har positive ringvirkninger av forebyggende karakter og et viktig
virkemiddel for integrering, involvering og god folkehelse. Kunst og kultur har også stor
betydning for nærings- og byutvikling.

Kulturplan Halden kommune.pdf

Et aktivt produserende og formidlende kulturliv har egenverdi og skaper en levende og
attraktiv by. Ambisjonen med denne planen er å gi en retning for den videre kultursatsningen
I Halden. Dette skal bidra til å skape større grad av forutsigbarhet for både kulturarbeidere,
kulturtilbydere og kulturkonsumenter.

Ved spørsmål, ta kontakt med Stein Wilhelmsen på tlf 41547263


til hovedsiden for kultur
 

 Kontakt

 

Opprettet: 02.02.2012 10:50
Du er her: Hjem > Planer > Kommunedelplaner > Kulturplan