Tittel: Nærings- og sysselsettingsplan
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/næring_og_sysselsettingsplan/Sider/side.aspx
Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan

Karine Engebretsen Endret:16.10.2019 08:40

Dagens næringsplan ble utarbeidet av næringslivet selv. Halden kommune lager nå en ny plan med sterkere fokus på virkemiddelapparatet og ansvarsfordeling mellom det offentlige og private.


Bakgrunn for planarbeidet: Halden har et underskudd på arbeidsplasser. Mange pendler ut. Det er også en arbeidsledighet i kommunen som man hele tiden må ha fokus på og arbeide for å redusere.

Tidsplan

  • Høringsfrist på planprogrammet er 31. august 2018
  • Utarbeidelse av planen vil skje i perioden september 2018 - februar 2019
  • Planforslaget skal på høring i løpet av mars - april 2019
  • Politisk behandling vil bli i mai - juni 2019 

Nyttige lenker

Vedtatt planprogram:Planprogram Nærings- og sysselsettingsplan Halden kommune 2019 - 2031.pdf
Kunngjøring og høring av planprogram
Strategisk næringsplan 2015 - 2020

Innspill

Innspill sendes til:

postmottak@halden.kommune.no
eller
Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden


Kontaktpersoner

Gina Finsrud
Tlf. 97742940
E-post. gina.finsrud@halden.kommune.no
 
Jens-Petter Berget
Tlf. 40221454
E-post. jens-petter.berget@halden.kommune.no

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 03.08.2018 12:19
Du er her: Hjem > Planer > Kommunedelplaner > Nærings- og sysselsettingsplan