Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sentrumsplan

Lisa Gustavsen Endret:12.11.2018 09:17 Emneord (los) Planer

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029

 

Halden kommunestyre fattet 9. mars 2017 slikt vedtak:
 
Kommunestyret i Halden vedtar, med hjemmel i § 11-15 og § 11-16 i Plan og bygningsloven av 2008, forslaget til Kommunedelplan sentrum 2017 – 2029 (Arkivref. 2012/91-146, vedlegg 7 – 10).
 

Endelig vedtatt plan:

 
Plandokumentene er nå endret i tråd med de endringsforslag som framkom av formannskapets behandling.
 
Spørsmål til planen kan rettes til spesialrådgiver Espen Sørås tlf. 93243241 epost: Espen.Soras@halden.kommune.no
 

  Kart

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 16.01.2017 15:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar