Tittel: Sentrumsplan
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/sentrumsplan/Sider/side.aspx
Sentrumsplan

Sentrumsplan

Lisa Gustavsen Endret:12.11.2018 09:17 Emneord (los) Planer

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029

 

Halden kommunestyre fattet 9. mars 2017 slikt vedtak:
 
Kommunestyret i Halden vedtar, med hjemmel i § 11-15 og § 11-16 i Plan og bygningsloven av 2008, forslaget til Kommunedelplan sentrum 2017 – 2029 (Arkivref. 2012/91-146, vedlegg 7 – 10).
 

Endelig vedtatt plan:

 
Plandokumentene er nå endret i tråd med de endringsforslag som framkom av formannskapets behandling.
 
Spørsmål til planen kan rettes til spesialrådgiver Espen Sørås tlf. 93243241 epost: Espen.Soras@halden.kommune.no
 

  Kart

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 16.01.2017 15:33
Du er her: Hjem > Planer > Kommunedelplaner > Sentrumsplan