Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommuneplan

Karine Engebretsen Endret:06.05.2019 14:31

Halden sett fra Tyska og Mølen (Foto Stein Johnsen).jpgKommuneplanen er en 12-års plan som består av to hoveddeler – samfunnsdelen og arealdelen. 


Det lange tidsperspektivet tilsier at planen må være tilstrekkelig fleksibel til å kunne innpasse nye behov og 
muligheter som kan oppstå i løpet av perioden.

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet, og inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Vedtatt samfunnsdel gjelder for perioden 2018-2050. Her kan du lese samfunnsdelen av kommuneplanen:

Arealdelen

Arealdelen er et verktøy for å gjennomføre samfunnsdelen og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og arealbruken. Plankartet angir bruk og vern av arealene, og viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Arealdelen er juridisk bindende for framtidig arealbruk og består av:

  • arealkart
  • planbestemmelser
  • planbeskrivelse med konsekvensutredning

Vedtatt arealdel gjelder for perioden 2011-2023. Her kan du lese arealdelen av kommuneplanen:


Ny kommuneplan

I 2018 ble ny samfunnsdel vedtatt, mens arbeidet med å lage ny arealdel fortsetter. Planprogram for ny arealdel ble vedtatt i november 2018. 


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 24.03.2017 08:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar