Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rullering av kommuneplanens arealdel, Halden kommune, 2019-2031

Karine Engebretsen Endret:30.08.2019 07:25

Formannskapet i Halden kommune vedtok 7 juni i PS 2018/58  å starte opp arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Halden. Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel fra 2011.

Planprogram

Forslag til planprogram ble lagt ut til høring 12. juni 2018. Til høringsfristen 31. august kom det inn 91 innspill. 27 innspill omhandlet planprogrammet. På bakgrunn av innspillene ble justert planprogram behandlet i Formannskapet 25. oktober (PS 85/2018)   og i Kommunestyret 1. november 2018 (PS 113/2018).

Politisk behandling i formannskapet og kommunestyret kan leses her: 

Vedtatt planprogram kan du lese her: 

Innspill

Vi har laget en side med alle innspillene som har kommet inn. 

Rapporter som legges til grunn for kommuneplanarbeidet ligger her

Møter

Formannskapet har nedsatt en politisk styringsgruppe som arbeider med planen.

Delrapporter og delutredninger

I løpet av planarbeidet utarbeides det rapporter og delutredninger.

Veien videre

Etter vedtak av planprogrammet fortsetter arbeidet med selve arealdelen på bakgrunn av innspill til planprogrammet. Denne framdriften er vedtatt i planprogrammet:
• Fastsettelse av planprogram september 2018
• Høring av forslag til plan vår 2019
• Vedtak av rullert plan høst 2019

Etter vedtak i kommunestyret i april 2019 er fremdriftsplanen over endret. Les mer her.

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 12. juni 2018. Her kan du se det foreslåtte planprogrammet, politisk behandling av oppstart av planarbeid, og kunngjøring:

Kunngjøring av oppstart planarbeid: http://halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kommuneplanens-arealdel,-oppstart-av-planarbeid-og-høring-av-planprogram.aspx


Kontakt ved spørsmål:

Espen Sørås og Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling 
Epost: kommuneplan@halden.kommune.no
Telefon: 69 17 45 00

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 03.10.2018 14:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar