Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mer om samfunnsplanen

Karine Engebretsen Endret:21.07.2020 11:27

Styringsgruppe

Politisk styringsgruppe for arbeidet er:

1. I forbindelse med kommunens planprogram for kommuneplanens samfunnsdel opprettes det en styringsgruppe bestående av fem medlemmer fra formannskapet, tre fra posisjonen og to fra opposisjonen.
2. Som leder av styringsgruppen velges Per Egil Evensen (FrP).
3. Administrasjonen utarbeider forslag til mandat som behandles i neste formannskapsmøte.
Styringsgruppens sammensetning:
 
Faste representanter:

​Per Egil Evensen, FrP, ​​ Øivind Holt, MDG (leder)​​ Arve Sigmundstad, AP ​
​Anne-Kari Holm, SP​
​Fredrik Holm, H ​


Vararepresentanter:

​Geir Helge Sandsmark,V​​ Vibeke Julsrud, MDG ​​Kirsti Brekke Myrli, AP ​
​Elin Lexander, H  ​ Dagfinn Stærk, KrF​Elisabeth Giske, AP
​Ger-Berit Odberg, KrF  ​​ ​Stein Cato Røsnæs, AP

 

Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel:
Oppnevnt styringsgruppe for planprogrammet styrer arbeidet med utarbeidelse av planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppen igangsettes snarest evt. avklares med formannskapet før de iverksettes. Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.
Styringsgruppa skal:
Legge strategiske føringer og anbefale retninger i arbeidet med samfunnsdelen i henhold til planprogrammet.
Legge frem forslag til kommuneplanens samfunnsdel for formannskapet.
Lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget.
Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av Planutvalgets (formannskapets) planforslag til behandling i kommunestyret.
Styringsgruppen konstituerer seg ved første sammenkomst.

Innkallinger

 

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 31.03.2017 10:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar