Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Temaplaner

Karine Engebretsen Endret:04.01.2019 10:50
Fredriksten sett fra Tista (Foto Henrik D. Meyer).JPG

En temaplan eller fagplan er en plan for et avgrenset tematisk område.


Disse planene er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav slik som kommunedelplaner er. Hensikten med disse planene er å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor et temaområde. En temaplan kan, i tillegg til en strategisk drøftingsdel, ha en tiltaksdel som er linket direkte til de overordnede strategiene. 

Våre temaplaner og fagplaner:

Felles:

Undervisning og oppvekst:

Helse og omsorg:

Teknisk:

Teknisk drift og forvaltning:

Brannvesen:

  • Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
  • Plan for brannforebyggende tiltak i boliger med pleie og omsorgstrengende personer 

Miljø og landbruk:

  • Handlingsplan – klima og energi 
  • Landbruksplan 2010-2016
  • Handlingsplan – temaplan for landbruksplan 2010-2016
  • Tiltaksstrategi – landbruksfagmidler 
  • Kartlegging av grunnforhold – forurensning
  • Kartlegging av friluftslivsområder i kommunen
  • Luftsonekart - beregningsverktøy
  • Skjøtselsplan for trær i sentrum Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.06.2018 08:42

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar