Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Temaplaner

Karine Engebretsen Endret:19.11.2018 15:55
Fredriksten sett fra Tista (Foto Henrik D. Meyer).JPG

En temaplan eller fagplan er en plan for et avgrenset tematisk område.


Disse planene er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav slik som kommunedelplaner er. Hensikten med disse planene er å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor et temaområde. En temaplan kan, i tillegg til en strategisk drøftingsdel, ha en tiltaksdel som er linket direkte til de overordnede strategiene. 

Våre temaplaner og fagplaner:

Felles:

Kultur:

 • Kulturminneplan

Undervisning og oppvekst:

Helse og omsorg:

 • Plan helsemessig beredskap
 • Smittevernplan/Pandemiplan
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Boligsosial handlingsplan
 • Demensplan
 • Plan for rus og psykiatri
 • Plan for rehabilitering og habilitering
 • Kreftplan
 • Brannforebyggende plan for hjemmebaserte tjenester
 • Kompetanseplan helse og omsorg

Teknisk:

Teknisk drift og forvaltning:

Brannvesen:

 • Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
 • Plan for brannforebyggende tiltak i boliger med pleie og omsorgstrengende personer 

Miljø og landbruk:

 • Handlingsplan – klima og energi 
 • Landbruksplan 2010-2016
 • Handlingsplan – temaplan for landbruksplan 2010-2016
 • Tiltaksstrategi – landbruksfagmidler 
 • Kartlegging av grunnforhold – forurensning
 • Kartlegging av friluftslivsområder i kommunen
 • Luftsonekart - beregningsverktøy
 • Skjøtselsplan for trær i sentrum Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.06.2018 08:42

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar