Tittel: Temaplaner
Url: https://www.halden.kommune.no/Planer/temaplaner/Sider/side.aspx
Temaplaner

Temaplaner

Karine Engebretsen Endret:30.09.2019 17:30
Fredriksten sett fra Tista (Foto Henrik D. Meyer).JPG

En temaplan eller fagplan er en plan for et avgrenset tematisk område.


Disse planene er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav slik som kommunedelplaner er. Hensikten med disse planene er å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor et temaområde. En temaplan kan, i tillegg til en strategisk drøftingsdel, ha en tiltaksdel som er linket direkte til de overordnede strategiene. 

Våre temaplaner og fagplaner:

Felles:

Undervisning og oppvekst:

Helse og omsorg:

Teknisk:

Kommunalteknikk:

Brannvesen:

  • Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
    Revidert 2019. Ventet publisering høst 2019/vinter 2020

Plan og miljø:


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.06.2018 08:42
Du er her: Hjem > Planer > Temaplaner