Fra:                                              Espen Bentsen Sørås

Sendt:                                        tirsdag 17. november 2020 20:49

Til:                                               Anneli Nesbakken; Inger Helene Kjerkreit; Bernt-Henrik Hansen; Harald Nøding Østvik; Alf Morten Høvik; Roar Vevelstad; Ulf André Ellingsen; Randi Sommerseth; Jens Bakke

Emne:                                        Fwd: Oreid 2 - innspill om KU for Oreid

Vedlegg:                                   image001.png; 2020-10-27 Vurdering av erstatningskrav (002).pdf; 200727 Innspill KPA.pdf; 201117 Vurdering av KU - KPA.pdf

 

Oppfølgingsflagg:                 Følg opp

Status for flagg:                     Flagget

 

T.o.

 

Espen 

Sendt fra min iPhone


Videresendt melding:

Fra: Trine Aagaard <taa@selmerholding.com>
Dato: 17. november 2020 kl. 13:05:49 CET
Til: Oivind.holt@gmail.com, gmekornes@gmail.com, helge.bangsmoen@gmail.com, haavard.tafjord@gmail.com, ragnhild.lochen@eurosko.no
Kopi: Espen Bentsen Sørås <Espen.Soras@halden.kommune.no>, Richard Olsen <richard@habo.no>, Tonje Borthen <tonje.borthen@selmerholding.com>
Emne: Oreid 2 - innspill om KU for OreidTil Styringsgruppa for arealdelen

 

KU av Oreid skal opp til behandling i morgendagens møte i Styringsgruppa for arealdelen (sak 135/2020).

Oreid Utvikling og HABO har foreslått å endre avgrensningen av felt B15 i gjeldende KPA slik som beskrevet i tidligere oversendt innspill til dere i vedlegg «200727 Innspill KPA», og som presentert for dere i møte i Styringsgruppa 10. september. I dette møtet ble Kommunedirektøren bedt om å lage en ny konsekvensutredning med det nye forslaget til planomfang. Vi har nå fått oversendt konsekvensutredningen fra kommune-administrasjonen. Vi er ikke enig i alle vurderingene som administrasjonen har gjort. Vedlagt følger derfor en sammenligning av administrasjonenes KU og «vår KU» med forklaring i vedlegg «201117 Vurdering av KU – KPA».

Legger samtidig ved en juridisk vurdering av erstatningskrav dersom Oreid 2 skulle bli besluttet tatt ut av KPA, som også er sendt til dere tidligere, vedlegg «2020-10-27 Vurdering av erstatningskrav»

 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på.

 

Trine Aagaard
Prosjektutvikler, siv.ark MNAL
Tlf. 93 08 93 00