Fra:                                              Bjørneby, Henrik (SAUGBRUGS) <Henrik.Bjorneby@norskeskog.com>

Sendt:                                        tirsdag 27. oktober 2020 14:37

Til:                                               Espen Bentsen Sørås

Kopi:                                           Roar Vevelstad; Kure, Kjell-Arve (SAUGBRUGS)

Emne:                                        Oppfølgning etter møte 22.10.20

Vedlegg:                                   Kart Skåningsfoss 1976.pdf

 

Hei !

 

Viser til møte i Halden kommune torsdag 22. oktober.

 

Vi har sjekket ut området nord for Ankers med tanke på mulig tidligere bruk. Vi har funnet gamle bilder og kart og snakket med (tidligere) ansatte, og det virker som om området ble brukt som steinbrudd (se kart) og en slags opplagsplass. Det ble i det minste midlertidig brukt som lagerplass. Ut fra bilder kan vi se at plassen ble opprettet etter 1948. Det er uklart når plassen sluttet å bli brukt, og grodde igjen. Se vedlagte scannet kart datert 1976. (Vi har jo originalen, som er noe lettere å lese.)

 

Når det gjelder diskuterte løsninger videre for vårt innspill ønsker Saugbrugs å poengtere at båndlegging ikke er et tilstrekkelig tiltak. Båndlegging vil – i motsetning til varig endret formål – ikke skape den nødvendige forutsigbarheten rundt videre arealbruk. Som tidligere nevnt vil arealstatus være et viktig punkt i en investeringsprosess, og de er derfor svært viktig for Saugbrugs at det oppnås størst mulig grad av trygghet rundt temaet. Varig endret formål gir denne tryggheten.

 

Ta gjerne kontakt dersom dere har ytterligere spørsmål eller kommentarer.

 

 

 

Kind Regards  / Med vennlig hilsen

 

 

Henrik Bjørneby

Direktør HR og eiendomsutvikling

Norske Skog Saugbrugs AS

Tistedalsgata 9-11 | NO-1778 Halden • Norway

 

( + 47 92 89 60 13

* henrik.bjorneby@norskeskog.com

þ    http://www.norskeskog.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this email and any attachment may be confidential or personal.
If received in error, please notify me immediately, delete this email, and do not share, forward or print its content.

                                                           cid:image001.png@01CE86C3.BE766D20