Emne:                                        VS: SV: Innkalling til styringsgruppemøte Kommunal planstrategi 12.februar kl 17.00

 

 

 

Fra: Espen Sørås <Espen.Soras@halden.kommune.no>
Sendt: mandag 27. januar 2020 11.07
Til: Ragnhild Saakvitne <
ragnhildsaakvitne@outlook.com>; Helge Bergseth Bangsmoen <helge.bangsmoen@gmail.com>; oh@oholt.no; 'fredhholm@gmail.com' <fredhholm@gmail.com>; Per Kristian Dahl <dahl@industriprodukter.no>; Sandra Elise Lexander <sandra.lexander@icloud.com>; sarakristinalangbraaten@gmail.com
Kopi:
bjorg.lund@lundi.no; Gunn Mona Ekornes <gmekornes@gmail.com>; Joakim Karlsen (joakim.karlsen@hiof.no) <joakim.karlsen@hiof.no>; Per-Egil Evensen <pereeven@online.no>; 'Ole Marius Staal Torvmark' <marius@hverdagen.no>; Roar Vevelstad <Roar.Vevelstad@halden.kommune.no>; Kent-Arne Andreassen <Kent-Arne.Andreassen@halden.kommune.no>; Ulf Ellingsen <Ulf.Ellingsen@halden.kommune.no>; Veronica Aam <Veronica.Aam@halden.kommune.no>; Anita Skagen <Anita.Skagen@halden.kommune.no>; Inger-Johanne Norderhaug Røren <Inger-JohanneNorderhaug.Roren@halden.kommune.no>; Jens-Petter Berget <Jens-Petter.Berget@halden.kommune.no>
Emne: Innkalling til styringsgruppemøte Kommunal planstrategi 12.februar kl 17.00

 

Innkalling til møte

 

Styringsgruppa for kommunal planstrategi

 

Onsdag 12. februar kl 17.00

 

Møterom Idd, Halden rådhus

 

Varamedlemmer møter kun etter innkalling:

 

Saksliste

 

Sak 1/2019         Konstituering

                             

                              <image001.png>

Sak 2/2019         Hvordan organisere arbeidet.

 

Sak 3/2019         Møteplan

 

Planstrategidokumentet 2016 – 2019 og kommuneplanens samfunnsdel ligger vedlagt. Nyttig å ha sett gjennom før møtet.

 

Lenke til kommunens plansider:

https://www.halden.kommune.no/Planer/Sider/side.aspx

 

 

 

På vegne av Ragnhild Saakvitne/s

 

 

Espen Sørås

Spesialrådgiver

Avdeling for samfunnsutvikling

Halden kommune

 

Espen.Soras@halden.kommune.no

Tlf. (+47) 93 24 32 41