Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

17. mai: Alt du må vite om trafikken

17. mai: Alt du må vite om trafikken

Det vil være begrenset fremkommelighet for biler i Halden sentrum på 17. mai. Dette gjelder særlig under barnetoget.  Vær ute i god tid - og vis hensyn!

Hvis du planlegger å kjøre bil til Halden sentrum på morgen eller formiddag på nasjonaldagen tirsdag 17. mai, så må du være oppmerksom på følgende:

 • Som tidligere år vil flere gater bli stengt. Noen av gatene vil bli åpnet igjen i løpet av dagen, men ikke alle. Det er viktig for alles sikkerhet at du følger skilting der dette er satt opp, og at du respekterer henvisninger fra Brannvesenet, Politiet og andre som er på jobb for at alle skal komme frem trygt.
   
 • Barnetoget starter klokka 10.30 fra Oscar Borgs plass i Marcus Thranes gate. Det betyr at alle byens skoler og korps vil samles her og i de nærmeste gatene rundt Oscar Borgs plass før barnetoget starter. Derfor blir dette området vanskelig tilgjengelig på morgen/formiddag og alle som skal dit må være forberedt på å gå et stykke.
   
 • Innkjøringen til Oscar Borgs plass vil bli fysisk sperret fra klokka 0830. Kommer du med bil på riksvei 21/Rødsveien etter dette vil du måtte kjøre ned Fritjof Nansens vei (Stadionbakken).
   
 • I tidsrommet mellom klokka 9 og 10.30 vil mange skoler og korps være på vei til Oscar Borgs plass fra andre kanter av byen. Mange skoler vil gå samlet fra sin skole til Oscar Borgs plass. Vis hensyn til disse. Vær særlig oppmerksom rundt skolene våre før klokka 10.30. 
   
 • Fra klokka 10 vil det bli flere midlertidige sperringer gjennom byen for å sikre at barnetoget kommer frem samlet. Barnetoget går fra Oscar Borgs plass gjennom Marcus Thranes gate, gjennom gågata over Wiels plass og gangbrua til torget. Kjører du bil i nærheten av barnetogets rute når dette går, må du være innstilt på å måtte vente til toget har passert.
   
 • Gater med midlertidige sperringer er: Marcus Thranes gate, Vognmakergata, Teatergata, Repslagergata, Wiels plass, Kirkegata, deler av Borgergaten. Flere av disse gatene vil åpnes etter barnetoget, mens noen først vil åpnes etter turnertog og russetog.
   
 • Wiels plass vil være sperret i flere perioder gjennom dagen i forbindelse med barnetog, turnertog og russetog. 
   
 • Husk at følgende sentrumsgater er helt stengt på grunn av pågående anleggsarbeid: Busterudkleiva, Hannibal Sehestedt gate/utkjøring fra Os, Urtegata, Jacob Stuarts gate og deler av Svenskegata, deler av Borgergaten.
   
 • Torget vil være sperret for trafikk/parkering hele 16. mai og 17. mai. Flere av gatene rundt torget vil også være sperret i forbindelse med barnetoget.
   
 • Veien forbi Tollboden og Indre havn holdes åpen for biltrafikk. Barnetoget går inn på torget fra Storgata ved Bryggerhuset. Korpsene som skal videre til nye spilleoppdrag etter barnetoget vil gå bort Blokkhusgata fra torget.
   
 • Vi minner samtidig om at barnetoget går over gangbrua og ikke over bybrua. Det kan være greit å huske på for de som planlegger å se barnetoget i dette området. 

Halden kommune oppfordrer alle til å være ute i ekstra god tid på 17. mai. Vurder tidlig om du bør kjøre en alternativ vei denne dagen. Og kan du gå eller sykle, så er nok det det enkleste denne dagen. Vis hensyn til hverandre og følg anvisninger og skilt, så blir det en fin dag for alle!

Kart over trafikken på 17. mai

Dette kartet gir deg oversikten over hvor det er mulig å kjøre bil på 17. mai. Dette betyr fargene:

 • Grønt: veien er åpen for kjøring hele 17 mai.
 • Rødt: veien er stengt hele 17 mai
 • Orange: veien er stengt deler av dagen i forbindelse med barnetog/turntog/russetog

Åpne og stengte veier i Halden sentrum 17. mai 2022. Halden kommune  

Mer om 17. mai