Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Anbefaler å unngå reiser

Anbefaler å unngå reiser

Det pågår et alvorlig smitteutbrudd med mutert virus i Nordre Follo kommune. Sannsynligheten for videre smittespredning er stor og derfor anbefales haldensere å unngå reiser de neste dagene.

Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. Dette er første gang i Norge at man finner det muterte viruset i lokale utbrudd uten kjent smittevei. Dette fører nå til en omfattende sosial nedstenging i Nordre Follo som bare er en drøy time fra Halden.

- Det er stor sannsynlighet for videre smittespredning, gitt at denne varianten har forårsaket store utbrudd i andre land i Europa. Vi tror at virusvarianten som har forårsaket utbruddet ved sykehjemmet og trolig også i barnehagen kan ha foregått et par uker. Det må gjøres en betydelig innsats for å stoppe og eliminere utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

- Helsedirektoratet har anbefalt at innbyggere i regionen avstår fra alle unødvendige reiser. Vi anbefaler også at alle som kan er på hjemmekontor, de neste dagene. Vi må slå ned dette viruset så raskt som mulig slik at det ikke sprer seg til andre nærliggende kommuner, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Unngå reiser

Nordre Follo kommune anbefaler sterkt egne innbyggere ikke å reise ut av kommunen eller å ha besøk i egne hjem. Smittesituasjonen er foreløpig uavklart. Det er også risiko for smittespredning som ikke er kjent i regionen for øvrig. Nordre Follo er en kommune tett på Oslo med mange innbyggere som pendler til hovedstaden og områdene rundt.

Halden kommune minner om at regjeringen allerede ved årsskiftet anbefalte å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Etter fredagens situasjonsbeskrivelser fra Nordre Follo kommune, FHI og Helsedirektoratet er det ekstra grunn til å avstå fra reiser.

- I denne alvorlige situasjonen anbefaler jeg på det sterkeste at ingen i Halden reiser til Nordre Follo. I tillegg vil jeg fraråde alle reiser som ikke er strengt nødvendige til nabokommunene til Nordre Follo og til Oslo-regionen forøvrig. Vi må være åpne for at det engelske viruset kan ha spredd seg i et større område. Før vi vet mer, bør vi være før var, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Venter på nasjonale føringer

Halden kommune har fredag ettermiddag deltatt i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, FHI, Helsedirektoratet og andre kommuner i Viken der Nordre Follo-situasjonen er drøftet. I dette møtet ble det enighet om å be om regional samordning fra regjeringen slik at nødvendige tiltak kan gjøres likt i de kommunene som trenger dette. Halden kommune avventer derfor nå vedtak fra regjeringen før vi vet om det er nødvendig med ytterligere tiltak i Halden.  

Halden kommune kommer til å avholde et møte i kriseledelsen lørdag om denne situasjonen.

Mer informasjon

Halden kommune hovedmeny for lokal koronainformasjon