Anleggsarbeid i Borgergata

Anleggsarbeid i Borgergata

Nå starter jobben med å oppgradere vann- og avløpsledninger i mange gater på sydsiden. Arbeidet vil gjøres etappevis og første etappe har nå startet i Borgergata. Her finner du oppdatert info om hele dette prosjektet. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Vi har laget en egen informasjonsside for dette omfattende anleggsprosjektet. Der finner du flere detaljer og nyttig kontaktinformasjon hvis du støter på noen utfordringer. Husk at det er prosjektsiden som vil bli oppdatert ved endringer underveis, så bor du eller driver virksomhet i området kan det være lurt å lagre informasjonssiden: 

Her finner du informasjonssiden for dette anleggsarbeidet.

Alle gatene som etter hvert vil bli berørt av dette prosjektet, er markert med rød strek på kartet.

Klikk for stort bilde