Åpning av Halden ishall

Åpning av Halden ishall

Onsdag åpner Halden ishall igjen etter å ha vært stengt i nesten en måned. For å redusere muligheten for nye smitteutbrudd, innføres en rekke nye begrensninger på aktiviteten i ishallen.

Halden ishall har vært stengt siden tirsdag 26. januar da det ble klart at ishockeyklubben Comet var rammet av et større smitteutbrudd. 122 personer i Halden har vært smittet av koronaviruset som følge av utbruddet i Halden ishall. Av disse er 42 barn under 16 år. I tillegg til dette er også flere personer i andre kommuner smittet som følge av utbruddet i Halden ishall.

Ishallen åpner onsdag

Nå er smittesituasjonen under kontroll og det er gjort grundige vurderinger av nødvendige tiltak. Dermed har kommuneoverlegen i Halden besluttet at ishallen kan åpne igjen onsdag 24. februar.

- Det var ikke brudd på smittevernreglene som førte til at Halden ishall ble rammet av et stort smitteutbrudd. Comet har gjort en god jobb både før og etter at utbruddet var et faktum. Når vi likevel har hatt et utbrudd som dette, må vi erkjenne at reglene må justeres i forbindelse med gjenåpningen. Derfor er det i dag vedtatt nye regler som skal gjøre det så trygt som mulig å ta i bruk Halden ishall igjen, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Godt samarbeid med Comet

Kommuneoverlegen har samarbeidet tett med smittevernansvarlige i Comet Bredde og Comet Elite for å finne fram til mulige tiltak som kan øke sikkerheten i Halden ishall under den pågående pandemien. Det gode samarbeidet har vært viktig både under selve utbruddet, og nå i fasen der man har jobbet sammen for å forberede en trygg åpning av ishallen.

- Vi må forvente at det igjen kan komme en person med smitte inn i Halden ishall, på lik linje med alle andre steder der mennesker samles. Det er godt kjent at det er gunstige forhold for smitteoverføring i en ishall. Derfor gjør vi det vi kan for å åpne for aktivitet på en slik måte at færrest mulig møtes, for da kan vi trolig unngå at et enkelt smittetilfelle blir til et stort utbrudd, sier Gjøsund.

Kommuneoverlegen innfører nye regler for ishallen

Halden ishall åpner onsdag 24. februar for alle lag fra og med U8 til og med Comet Elite. Etter åpning gjelder følgende regler, i tillegg til tidligere smittevernregler:

  • Det er kun spillere, trenere og støtteapparat som kan oppholde seg i ishallen. Det er adgang forbudt for foreldre.
  • De ulike lagene skal ikke møtes i ganger eller andre fellesområder når de har treningstid etter hverandre.
  • Yngre lag som tidligere delte is, vil nå få egen treningstid.
  • Hospitering mellom lag gjennomføres ikke. Sportslig utvalg avklarer som alternativ hvilke spillere fra U18 som skal trene fast med Comet Elite
  • Felles keepertrening gjennomføres ikke.
  • Trimrommet i ishallen kan kun benyttes av U18 og Comet Elite
  • Det innføres snusforbud i Halden ishall. Det gjelder alle områder.

Lokal koronaforskrift gjelder fortsatt slik at personer fra og med 20 år uansett ikke kan utøve breddeidrett.

Åpner ikke for de minste

Ishallen kan dessverre foreløpig ikke åpnes for Comets skøyte- og hockeyskole og U7. Dette er de aller yngste hockeyspillerne og de trenger hjelp av flere voksne både for å få på utstyr og for å gjennomføre sine treninger.

- Det er nødvendig at færrest mulig møtes og da kan vi ikke tillate aktiviteter som krever at mange foresatte deltar, sier kommuneoverlegen.

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.