Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bryggepromenaden og deler av veien har rast ut og området er sperret av

Bryggepromenaden og deler av veien har rast ut og området er sperret av

I forbindelse med utbedring av veitraseen mellom bybua og Vaterland, har det sklidd ut jordmasser i Tista.

Av forebyggende hensyn ble det umiddelbart foretatt evakuering av beboere i Lilletorget til Thon hotell og byggene langs veien er avstengt.

Området er i kveld/natt undersøkt av geotekniker og ytterligere vurdering av praktiske tiltak gjøres tidlig fredag morgen. Det er vurdert at det ikke er behov for å evakuere ytterligere beboere i området.

De evakuerte vil få oppdatert informasjon på Thon hotell kl 10:00 fredag og kommunen oppdatere media og innbyggere fortløpende.

Jordmasser rast ut i Tista og veien er stengt - Klikk for stort bildeJordmasser rast ut i Tista Ulf Ellingsen