De evakuerte kan ikke flytte hjem riktig ennå

De evakuerte kan ikke flytte hjem riktig ennå

Søndag har kommuneledelsen hatt møte med geolog og Viken fylkeskommune for å oppsummere sikringsarbeidet etter at masser raste ut i Tista. Nå blir de evakuerte informert.

De har brukt dagen til å dokumentere utregninger og beregninger, og dette skal etter planen være klart i løpet av kvelden.

Sikringsarbeid er utført

Sikringsarbeidet ved rasstedet ble ferdigstilt lørdag kveld, og entreprenør og geolog er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. På et informasjonsmøte søndag kveld ble de evakuert fra Svenskegata forklart at de må vente med å flytte hjem igjen til sluttrapporten er klar, og ferdig notat med utregninger foreligger. 

- Vi må respektere at fagmiljøene må få gjort sine vurderinger slik at all nødvendig dokumentasjon foreligger før vi avslutter evakueringen. Det meste tyder nå på at dette er klart på mandag, sa direktør teknisk, Ulf Ellingsen, da han sammen med beredskapsleder André Aronsen informerte de evakuerte om status i saken.

Veien ved rasstedet vil trolig være stengt det meste av mars måned mens det videre arbeidet med spunting pågår.