Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Den lokale forskriften går ut

Den lokale forskriften går ut

Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund har i samråd med kriseledelsen, og etter drøftinger med FHI, tatt avgjørelsen om at vi ikke lenger har behov for en lokal forskrift i tillegg til den nasjonale. De lokale tiltakene gjelder til og med 10.februar.

Det har vært behov for strenge tiltak i Halden etter Ishall-utbruddet, men alt tyder nå på at utbruddet raskt ble rammet inn. Både Comet elite, Comet bredde og de smittede selv har oppgitt nøyaktig og god informasjon, noe som har bidratt til effektiv og målrettet smittesporing. Av 120 smittede er det kun 17 personer som ikke selv har tilhørighet til Ishallen. Dette er hovedsakelig kollegaer til enkelte av de som ble smittet i ishallen og deres familier, og denne smitten ble overført i løpet av utbruddets første dager.

Alle de 40 smittede barna under 16 år som er tilknyttet utbruddet i Halden har vært i nærkontakt med en smittet voksen. Selv om det er påvist økt smittsomhet også blant barn med den britiske mutasjonen, så har det i denne perioden ikke vært videreføring av smitte i barnas miljøer her i Halden. Dette har også vært med på å begrense utbruddet

- Jeg er veldig fornøyd med utviklingen vi har hatt etter utbruddet i ishallen for to uker siden. Vi har brukt utvidet karantene og testing, og har god oversikt, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

5C gir retningslinjene for den neste uken

Regjeringen viderefører tiltaksnivå C i Halden kommune til og med 17. februar på bakgrunn av Ishall-utbruddet. Det betyr at alle nasjonale restriksjoner og tiltak videreføres. Smittesituasjonen er i klar bedring, og da er det ikke behov for å videreføre den lokale forskriften. Det betyr at barn og unge under 20 år kan gjenoppta sine idretts- og fritidsaktiviteter fra i morgen, og at serveringssteder igjen kan tilby mat og alkoholfri drikke i egne lokaler. Toppidretten i Halden kan på nytt trene, men Ishallen er fortsatt stengt.

  • Alle under 20 år kan gjenoppta sine fritidsaktiviteter
  • Restauranter/spisesteder kan åpne om alle smittevernstiltak kan overholdes. Skjenkestopp videreføres.

Skoler og barnehager

Det har ikke vært smitteoverføring i skoler og barnehager under utbruddet, og det er dermed ikke lenger grunnlag for å videreføre rødt nivå etter uke 6. Fra og med uke 7 går derfor barnehager tilbake til gult nivå. Da det er noe mer krevende å endre fra et nivå til et annet i skolen, vil både grunnskolen og videregående skoler bruke uke 7 på overgangen fra rødt til gult nivå.

  • Barnehager på gult nivå fra og med uke 7
  • Grunnskole og videregående skoler bruker uke 7 på overgangen fra rødt til gult nivå

Stadige endringer er krevende

Det er svært krevende å forholde seg til stadige endringer i tiltak og restriksjoner, men dette er en strategi som vil vedvare også gjennom 2021. Halden kommune har god erfaring med å benytte målrettede og strenge tiltak ved behov, men da er det samtidig viktig å gi lettelser så fort dette er smittevernfaglig forsvarlig.

Mange har opplevd strenge restriksjoner i løpet av pandemien, og dette vil nok også vedvare periodevis i tiden som kommer. Et viktig mål under pandemien er å gi barn og unge så lange perioder som mulig med en tilnærmet normal hverdag. En skole på gult nivå og mulighet til idretts- og fritidsaktiviteter er et første skritt på veien.

Kommunedirektør Roar Vevelstad ønsker å bevisstgjøre innbyggerne om at endringer kan skje raskt.

- Koronasituasjonen har medført at vi alle må akseptere at vi har en usikker tid framfor oss. Det kan bli nye endringer på hvilke tiltak vi må forholde oss til. Situasjonen kan raskt endre seg - det har vi sett med ishall-utbruddet. Derfor er vi også innstilt på å lette på tiltakene når vi etter faglig vurdering har mulighet til det, sier Vevelstad.

Han mener det nå er riktig at den lokale forskriften går ut ved midnatt, slik at det kun er den nasjonale forskriften  som gjelder for Halden fra i morgen.

- Vi er sikre på at barn og unge har nytte av å ha et fritidstilbud i hverdagen, og at aktørene legger gode og sikre rammer rundt samlingene. Smittevernreglene gir retningslinjer som både skoler, barnehager, aktiviteter og næringer skal følge, sier kommunedirektøren.

Koronatiltak i Halden kommune