Det er nå en svært uoversiktlig smittesituasjon i Halden

Det er nå en svært uoversiktlig smittesituasjon i Halden

Kommuneoverlegen har i samarbeid med FHI besluttet at barnehager og grunnskolen skal holde stengt mandag og tirsdag i uke 5.

Barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får et tilbud under stengningen.

Det vil i løpet av de neste to dagene komme ytterligere avklaringer og informasjon.