Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Det lekker masse ut i vannet

Det lekker masse ut i vannet

Etter jordraset som tok med deler av vei, mur og bryggepromenaden i går kveld har mye fyllmasser løsnet

- Dette kan oppleves som en akutt forurensning av elva, sier beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune. Han kan berolige innbyggere som reagerer på det som flyter i Tista med at  Brannvesenet håndterer saken.
-De legger ut lenser for å rydde opp i dette, melder Aronsen.