Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

- Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok allerede mye av det du trenger for å klare deg selv i tre dager, så ofte er det ikke så mye som skal til for at du og dine nærmeste blir litt bedre forberedt, sier beredskapsrådgiver André Aronsen i Halden kommune. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkehverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn.

Beredskapsdagen

Lørdag 5. november arrangerer Halden kommune «Beredskapsdagen» i samarbeid med Sivilforsvaret, Sanitetsforeningen, Røde Kors, Politiet og Halden brannvesen. 

Sted: Fisketorget
Tid: Lørdag 5. november klokken 11-14 

- Da får du muligheten til å møte mange av aktørene som er en viktig del av Haldens beredskap. Sammen vil vi svare på spørsmål om beredskap og vi deler gjerne gode tips om hvordan du kan bli bedre forberedt på en krise. Bjørnis kommer også innom, sier André Aronsen.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Pandemien og krigen i Europa gjør at egenberedskap er mer aktuelt enn på lenge. Det kommer på toppen av allerede kjente utfordringer som cybertrusler og mer ekstremvær. Dette kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, for eksempel strøm, vann og mobilnett.
Vi som bor i Norge – et av verdens tryggeste og mest stabile land – er vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Nettopp denne avhengigheten gjør oss sårbare. 

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. 

– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, beredskapsrådgiver Aronsen.

Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

Egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. Sikkerhverdag.no gir gode tips slik at du og din familie er bedre rustet hvis krisen rammer: 

Her kan du lese mer om Halden kommunes beredskapsarbeid.