Enøkmidler fra Husbanken: 4,7 millioner kroner til Iddebo sykehjem

Enøkmidler fra Husbanken: 4,7 millioner kroner til Iddebo sykehjem

Halden kommune har fått tilskudd fra Husbanken for å redusere energibehovet på sykehjem.

I statsbudsjettet for 2023 bevilget Stortinget 160 millioner kroner til energitiltak fra Husbanken. I januar kunne kommuner søke om tiltak som reduserer energibehovet i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

Nå er alt gitt ut til 134 prosjekter i 42 kommuner, inkludert Halden kommune.

Solceller, varmepumper, vinduer og mer

Med midlene fra Husbanken er det planlagt å få på plass flere energisparende tiltak på Iddebo sykehjem. 

- Vi har fått tilskudd til luft-til-vann varmepumper, nye vinduer i de to nederste etasjene, etterisolering av tak og installasjon av solcelleanlegg, pålydende 4,76 millioner kroner, forteller vedlikeholdsleder eiendom, Jo Erik Lobsgaard.

I følge Lobsgaard er Iddebo et av de byggene i kategorien i Halden som har størst potensiale for å redusere energiforbruket. 

Samtidig som dette pågår er planen å utvide vannbåren varme til første og andre etasje, som i dag bruker elektrisk fyring. Det skal også inn ny LED belysning med styring. Disse tiltakene har ikke tilskudd fra Husbanken, men skal på plass, da dette også er med på å redusere energiforbruk og forbedre inneklima i bygget.

- Potensialet for disse tiltakene er vesentlige, og vil være en anslått reduksjon på cirka seksti prosent av energiforbruket i dag, sier Lobsgaard.

Gjennomført til november

Et av vilkårene fra Husbanken er at tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av november i år. Det er en stram tidsfrist som kan bli en utfordring.

- Vi har fått stramme tidsfrister, og det er klart at det kan bli utfordrende. Tiltakene er allerede igangsatt for å få kontrahert og satt i gang arbeiderne så fort som mulig, spesielt nå som det kan være problemer med vareleveranser i bransjen, forteller Lobsgaard.

Flest tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Husbanken skriver i sin pressemelding at kommunene kunne søke på forskjellige forhåndsdefinerte tiltak. Avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen fra Husbanken forteller i pressemeldingen at kommunene har satset mest på solcelleanlegg og varmepumper til omsorgsboliger og sykehjem.

Mest søkte tiltak blant kommunene:

  • Etterisolering av yttervegger, yttertak og kalde loft
  • Utskiftning av vinduer
  • Installering av varmepumper
  • Installering av solceller og biokjele