Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Ferietilskudd for personer med utviklingshemming

Ferietilskudd for personer med utviklingshemming

Nå er det mulig å søke om økonomisk tilskudd til ferie for personer med utviklingshemming. 

Dette var en forsøksordning i 2021 og nå er det politisk bestemt at ordningen også skal videreføres som en forsøksordning i 2022. Det er satt av 300.000 kroner som skal fordeles blant personer med utviklingshemming som søker om ferietilskudd i år.

Utviklingshemmede over 18 år som bor i egen tilrettelagt bolig eller er hjemmeboende, og mottar helse- og omsorgstjenester, kan søke tilskudd hvis behov av ledsager(e) i forbindelse med ferieturer.  Dette vil gjelde personer som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål.

Slik søker du 

Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner, finner du søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordningen her:  

Her er et informasjonsskriv som du må lese før du søker. (DOCX, 2 MB)

Her kan du søke om ferietilskudd (DOCX, 2 MB)