Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Foreslår å legge ned læringsmiljøteam  

Foreslår å legge ned læringsmiljøteam  

Som en del av budsjettforslaget foreslår kommunedirektøren nok en gang å legge ned Læringsmiljøteamet.    

Torsdag presenterte kommunedirektøren sitt forslag til årsbudsjett for 2023. For andre år på rad foreslår kommunedirektøren å legge ned Læringsmiljøteamet. En eventuell nedleggelse må vedtas politisk.  

- Dette er et team som består av dyktige fagpersoner og deres kompetanse er viktig for kommunen. I en periode der samfunnet er på vei ut av en pandemi, har det særlig vært viktig med slike tilbud. At vi likevel foreslår å legge ned dette teamet, handler bare om at tjenesten ikke er lovpålagt, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.     

Læringsmiljøteamet består av fire personer og teamet har vært operativt i tre skoleår. Læringsmiljøtemaet ble opprettet for å bistå skolene med klasser med et utfordrende læringsmiljø. En nedleggelse av teamet vil kunne føre til at skolene opplever å stå mer alene i både fraværs- og læringsmiljøsaker. Ved en nedleggelse må skolene i stedet kontakte PPT og Familietjenesten når de trenger bistand og veiledning i læringsmiljøsaker.   

- Vi vet at tidlig innsats og forebyggende arbeid gir langsiktige gevinster for barn og for samfunnet. At vi likevel foreslår å legge ned et tilbud som handler om forebygging, sier noe om hvilken krevende økonomisk situasjon Halden kommune står i. Vi skal fortsatt gi de tjenestene loven krever, men noe særlig utover det lovpålagte har ikke Halden kommune ressurser til dessverre, sier kommunedirektøren. 

Halden kommunes budsjett for 2023 skal behandles politisk utover høsten og vil bli vedtatt i kommunestyret 15. desember. Det er da det besluttes om nedleggelse av læringsmiljøteamet skal gjennomføres. 

Fakta om budsjettprosessen:

  Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres.      

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:   

  • Torsdag 27. oktober 2022 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.     
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag.      
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.     
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2022 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 15. desember. Det er ikke uvanlig at det budsjettet som vedtas politisk, ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten.      
  • Budsjettet som vedtas i desember 2022, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2023. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.