Forlater testsenteret med viktig erfaring

Forlater testsenteret med viktig erfaring

Over 300 personer har hatt jobb ved det internasjonale testsenteret på Svinesund. Nå trappes aktiviteten ned, men mange personer har med seg verdifull arbeidserfaring og økt kompetanse videre i arbeidslivet på grunn av koronatestingen på grensen.

Tirsdag 25. august 2020 åpnet Halden kommune den første lille utgaven av det internasjonale testsenteret på Svinesund. De første månedene var testsenteret bare tre arbeidsbrakker og et telt plassert på en parkeringsplass ved tollstasjonen. I starten var det frivillig å la seg teste og få ansatte.

Bygde en landsby

 Høsten 2020 ble det først varslet å stenge testsenteret, så bestilte Helsedirektoratet i stedet en enorm oppbygging på grensen.

Svinesund testsenter sett fra luften, januar 2021. Senteret ble ytterligere utvidet etter dette. Halden kommune

– Lille julaften 2020 åpnet Halden kommune det vi i dag kjenner som Svinesund testsenter. På naboeiendommen til tollstasjonen var det bare grov stein før testsenteret ble utvidet. Infrastruktur som strøm, vann, it og grunnarbeider måtte på plass. Det er brukt 87 arbeidsbrakker og 20 containere for å bygge administrasjonsbygg, garderober, lager og 5 testrigger. For å håndtere den store trafikken har testsenteret brukt et område på omtrent 35.000 kvadratmeter – noe som tilsvarer 5 internasjonale fotballbaner. Vi har nærmest bygd opp en liten landsby fra ingenting, sier leder for Svinesund internasjonale testsenter Jostein Stø i Halden kommune.

Det siste året har det vært gjennomført 280.000 koronatester ved det internasjonale testsenteret på Svinesund. 1500 av disse har vært positive. På grunn av svingninger i reglene om testing, har det både vært uker med så få som 100 tester og uker med opp mot 17.000 koronatester på Svinesund.

Viktig NAV-samarbeid

Med døgndrift og tidvis enorm pågang, har normal bemanning ligget på cirka 180 ansatte. I løpet av hele perioden senteret har vært i drift har mer enn 300 personer til sammen hatt kortere eller lengre engasjement ved Svinesund internasjonale testsenter. Over 1000 jobbsøknader har vært håndtert.

Dette er en testrigg som har to testlinjer eller innganger for de som skal testes. På det meste var det 5 slike testrigger med totalt 10 testlinjer ved Svinesund testsenter. Henrik D. Meyer

   For å klare å få på plass nok personell på svært kort tid, etablerte Halden kommune og NAV tidlig et viktig samarbeid. Det samarbeidet har gjort at mange som snart skal slutte på Svinesund, nå kan møte arbeidslivet bedre forberedt enn de kunne ha gjort før pandemien.

-Testsenteret på grensen har vært viktig for mange som har vært utenfor arbeidslivet en stund. NAV har vært involvert hele veien for å skaffe nok medarbeidere til senteret, i godt samarbeid med Halden kommune. NAV så dette som en mulighet til å starte opp et inkluderingsprosjekt, og alle NAV-enhetene i Nedre Viken kastet seg rundt og bidro i fellesskap med dette oppdraget. Ved å jobbe med testing, logistikk eller administrasjon på Svinesund, har mange mennesker fått verdifull arbeidserfaring og nyttige kurs. Dette vil de ha nytte av når de nå skal søke nye jobber. Dette er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom ulike offentlige aktører ikke bare løser et problem, men skaper en mulighet, sier leder for NAV Halden Aremark Jon-Harald Thorsås. 

Det er blitt lagt stor vekt på kvalitet og skolering av ansatte ved testsenteret. En mengde kurs er gjennomført i trafikkdirigering, smittevern, brann, førstehjelp, vold og trusler i tillegg til rene kurs i testing og registrering. Det har også blitt jobbet mye med prosedyrer, og HMS har hatt stort fokus.

Fra ufaglærte til bedriftsledere

Jostein Stø er leder for Svinesund internasjonale testsenter. Henrik D. Meyer

Ny kompetanse og mer erfaring har de felles, men de 300 som har jobbet på Svinesund har ellers vært en variert gruppe. Nettopp variasjonen har vært en fordel.

 - Det har vært tidligere bedriftsledere og det har vært folk uten arbeidserfaring. Noen har hatt mastergrad, mens andre har vært uten utdanning. Dette har vært folk bosatt i store deler av Østfold og noen i Sverige. Vi har hatt mange nasjonaliteter og språk representert blant de ansatte. Folk har blant annet snakket arabisk, russisk, tysk, og tyrkisk. All denne variasjonen i bakgrunn tror jeg har vært nyttig når vi har møtt tusenvis av ulike mennesker i testkøen, sier Jostein Stø.

Selv om mange har vært innom i kortere perioder, har Svinesund testsenter også hatt flere som har jobbet der helt fra oppstart i august 2020 og fram til nå. Mange av de som begynte på nyåret 2021 har også jobbet der fram til i dag.

Trapper ned

Nå forbereder Halden kommune en nedtrapping av virksomheten ved Svinesund testsenter som følge av regjeringens beslutning om å avvikle testingen på grensen.

Svinesund testsenter består av 35.000 kvadratmeter for å ha plass til mange biler. Henrik D. Meyer

Fra 28. februar reduseres antallet ansatte med cirka 60 personer. Fra 31. mars skal antall ansatte reduseres ytterligere. Mens det har vært fire testlinjer ved senteret, vil det fra april bare være en testlinje ved senteret. Den siste testlinjen opprettholdes for å være i beredskap i tilfelle det blir behov for å starte opp igjen på kort varsel. Det vil også være døgnbemannet vakthold på området.

- Alle har vært ansatt på korte kontrakter som stort sett har hatt en varighet på tre måneder med en måneds oppsigelsestid. Det betyr at alle har vært forberedt på at dette en gang skulle ta slutt. De fleste har nok som resten av samfunnet sett fram til det, tross alt. Selv om denne jobben nærmer seg slutten, har alle som har jobbet her med seg viktig erfaring videre, sier Jostein Stø.

- Halden kommune tok et nasjonalt ansvar da vi etablerte testsenteret på Svinesund på vegne av Helsedirektoratet. Jeg er stolt over at vi på kort tid klarte å bygge opp senteret og at vi har drevet denne store arbeidsplassen, samtidig som vi har håndtert koronasituasjonen lokalt. Jeg vil takke alle som har jobbet hardt for å stoppe koronaviruset på grensen og ønsker lykke til videre. Nå håper jeg andre arbeidsgivere er klare for å skape nye muligheter for de flinke folkene vi sender videre, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Om det ikke kommer nye meldinger fra Helsedirektoratet med ønske om utvidet beredskap eller igangsetting av testing, vil all virksomhet på testsenteret på Svinesund avvikles ved utgangen av april.

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon.