Forslag til ny økonomiplan

Forslag til ny økonomiplan

Kommunens økonomiske situasjon er et område som berører alle innbyggerne i forskjellig grad. Ta deg tid til å se igjennom de forslagene som er lagt fram til offentlig gjennomsyn.

De politiske partiene la onsdag 3.juni fram sine forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 for Formannskapsmøtet. Alle forslagene skal så til endelig behandling i kommunestyret 17.juni.

Økonomiplan 2022-2025

Kommunestyret vedtar hvert år en ny økonomiplan som skal gjelde for de fire neste budsjettårene.  Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.